LOKACIJA

Lokacija novog objekta

Saznaj više…

TEHNIČKI OPIS

Tehnički opis objekta

Saznaj više…

GALERIJA

Izgled i namjena

Saznaj više…

 

 

Prvi sprat
Lamela 1 Stan 544.46 m2 Lamela 2 Stan 555.28 m2 (prodan)
Lamela 1 Stan 659.08 m2 (prodan) Lamela 2 Stan 652.30 m2 (prodan)
Lamela 1 Stan 746.31 m2 (prodan) Lamela 2 Stan 763.51 m2
Lamela 1 Stan 842.37 m2 (prodan) Lamela 2 Stan 843.79 m2 (prodan)
Lamela 1 Stan 956.08 m2 (prodan) Lamela 2 Stan 956.49 m2 (prodan)
Lamela 1 Stan 1037.46 m2 (prodan)
Lamela 1 Stan 1143.53 m2 (prodan)
Lamela 1 Stan 1232.70 m2 (prodan)

 

 

Povučena etaža
Lamela 1 Stan 3744.46 m2 Lamela 2 Stan 2546.34 m2 (prodan)
Lamela 1 Stan 3866.90 m2 (prodan) Lamela 2 Stan 2652.30 m2 (prodan)
Lamela 1 Stan 3949.60 m2 Lamela 2 Stan 2760.71 m2 (prodan)
Lamela 1 Stan 40116.76 m2 Lamela 2 Stan 2845.07m2 (prodan)
Lamela 1 Stan 4141.75 m2 (prodan) Lamela 2 Stan 2960.82 m2 (prodan)
Lamela 1 Stan 4232.70 m2 (prodan)

 

 

 

Preuzmi katalog

Pogledaj video