LOKACIJA

Lokacija novog objekta

Saznaj više…

TEHNIČKI OPIS

Tehnički opis objekta

Saznaj više…

GALERIJA

Izgled i namjena

Saznaj više…

Prizemlje
Lamela 1 Stan 1 42.71 m2 Lamela 2 Stan 144.59 m2 
Lamela 1 Stan 244.28 m2  Lamela 2 Stan 240.40 m2 (prodan)
Lamela 1 Stan 345.23 m2 (prodan) Lamela 2 Stan 339.23 m2 (prodan)
Lamela 1 Stan 434.00 m2 (prodan) Lamela 2 Stan 459.56 m2 (prodan)

 

 

Povučena etaža
Lamela 1 Stan 3744.46 m2 Lamela 2 Stan 2546.34 m2 (prodan)
Lamela 1 Stan 3866.90 m2 (prodan) Lamela 2 Stan 2652.30 m2 (prodan)
Lamela 1 Stan 3949.60 m2 (prodan) Lamela 2 Stan 2760.71 m2 (prodan)
Lamela 1 Stan 40116.76 m2 Lamela 2 Stan 2845.07m2 (prodan)
Lamela 1 Stan 4141.75 m2 (prodan) Lamela 2 Stan 2960.82 m2 (prodan)
Lamela 1 Stan 4232.70 m2 (prodan)

 

 

 

Preuzmi katalog

Pogledaj video