Poštovani

U prilici smo da Vam ponudimo poslovni prostor u stambeno – poslovnom objektu, spratnosti Po+P+2(3)+Pe. Objekat ce nalazi na uglu ulica 1.Krajiškog korpusa i Pave Radana u Banja Luci. Lokacija na kojoj će se objekat graditi je atraktivna. U neposrednoj blizini smještena je zgrada Vlade Republike Srpske, Radio – televizija Republike Srpske kao i novoizgrađeni kompleks u kojm će biti sjedište Telekoma.

Predviđeni pristup predmetnom poslovnom prostoru je iz ulice 1.Krajiškog korpusa. Gradnja pomenutog objekta bi trebala biti realizovana u maju mjesecu tekuće godine, a završetak planiran je za mjesec septembar 2016 godine.

Arhitektonsko rješenje

Kroz analize zadanih parametara i urbanističko tehničkih uslova u ovom višeporodičnom stambeno – poslovnom objektu projektovano je 14 stanova i 2 poslovna prostora. U podrumskoj etaži projektovano je 15 parking mjesta (3 parking mjesta predviđena napolju) sa manipulativnim prostorom, toplinska podstanica,prostorija za smještanje agregata, prostorija za čistačicu,mašinska prostorija za smještanje liftovske opreme, prostorija za kompresor i stepenište sa liftom koji se od ostalih prostora razdvojeni tampon prostorom tj. dimobranom. Kompletan podrum se ventiliše i odimljava kanalima što je obrađeno u projektu mašinskih instalacija. Prirodno osvjetljenje i ventilacija podrumskog prostora je rješena prozorima u svjetlarnicima. Podrumskoj etaži se pristupa kolskom rampom maksimalnog nagiba 14° koja je u objektu. Jedan poslovni prostor je u prizemlju a drugi je na prvom spratu (stomatološka ordinacija). Na prvom spratu su 4 stambene jedinice, na drugom spratu 5, na trećem 4 i na povučenoj etaži 1 stambena jedinica. Ulaz u stambeni dio objekta je sa jugoistočne strane. Dvokrilnim ostakljenim vratima se ulazi u vjetrobran a iz vjetrobrana u ulazni hol sa stepeništem i liftom. Vertikalna komunikacija kroz stambeni dio objekta i garažni prostor se ostvaruje dvokrakim AB stepeništem i liftom za 8 osoba. Stepenište i hol su direktno osvjetljeni i ventilišu se preko prozora.

Konstrukcija

Konstruktivni sklop objekta je skeletni, sačinjen je od AB zidova debljine 20 sm, AB stubova 30/60 (u podrumu) 40/40 cm, AB grede 20/100,40/100 i AB ploča debljine 14 i 20 cm. Objekat se temelji na AB kontra ploči debljine 50 sm na dubini -3.60 (donja kota AB ploče). AB temeljna ploča se betonira preko zaštitnog sloja betona d=5 sm izrađenog preko hidroizolacije koja je na betonskoj podlozi d=10 cm betonirana preko tampon sloja šljunka d=20 cm. AB okno lifta je upušteno za 1.40 m u odnosu na kotu poda podruma i temelji se na AB ploči d=30 cm. Stepenište je dvokrako, širina krakova je 120 sm, na kosoj AB ploči debljine 14 cm. Završna AB ravna krovna ploča je debljine 20 cm sa AB atikom debljine 15 cm i visine 80 i 90 cm.

Hidroinstalacije

Vodosnadbjevanje stambeno-poslovnog objekta u skladu sa propisima obezbjeđeno je spajanjem na gradsku vodovodnu mrežu dok je kanalizacija spojena na gradsku kanalizacionu mrežu. U sanitarnim čvorovima osnovnim paketom predviđena je moderna i kvalitetna sanitarna oprema sa visoko kvalitetnom galanteriom. Za kupce koji koji žele više, u moghućnosti su da izvrše odabir u skladu sa svojim potrebama, ukusom i željama.

Elektroinstalacije

Za stambeno-poslovni objekat električne instalacije jake i slabe struje su isprojektovane moderno i modularno. Krajnjem korisniku je osnovnim paketom predviđena moderna instalacija, bogata izlazima sa visoko kvalitetna galanterijom. Za kupce koji imaje specifične tehnološke potrebe ili jednostavno žele više, na raspolaganju su brojni dodatni paketi koji značajno podižu kvalitet instalacije i omogućuju nove mogućnosti.

Posebno je bitno istaći da je investitor kroz dijalog sa kupcima uvijek raspoložen da da punu tehničku i savjetodavnu podršku. A kroz stručan projektni nadzor moguće je detaljno prilagođenje prostora. Zgrada je standardno opremljena razvodom, kablovske TV; video interfonom, osnovnim videonadzorom oko objekta

Bravarija i stolarija

Vanjska bravarija na poslovnom dijelu objekta je izrađena od aluminijumskih profila sa prekinutim termo mostom, koja se stakli niskoemisionim termoizolacionim staklom 6+14+6 mm, sa međuprostorom punjenim argonom. Prozori i balkonska vrata na stambenom dijelu objekta su izrađena od profila koji su kombinacija alumini-drvo sa aluminiskim roletnama. Ulazna vrata u stanove su prozivprovalna i protivpožarna. Unutrašnja vrata u stanovima sa nadsvijetlom. Ograda na stepeništu kao i ograde u poslovnom dijelu izrađena je od inox. Ograde na balkonima i lođama su staklene sa inox rukohvatom. Staklo je kaljeno 10 mm, boje po izboru investitora.

Grijanje i ventilacija

Projektovani objekat priključujue se na gradsku mrežu sa daljinskim očitavanjem. U stanovima su predviđeni aluminiski radijatori sa kontrolom sopstvene potrošnje preko kalorimetra. U podrumu je smještena toplinska podstanica. Svaki stan uz centralno grijanje ima svoj dimnjak 32/32 cm.

Podovi

Svi podovi su plivajući, rađeni preko AB ploča. Debljina slojeva poda je 10 sm a na lođama i u sanitarijama 8sm. Na stepeništu je 5 sm. Završni sloj podova je hrastovi parket I klase ili keramičke pločice I klase. Hrastovi parketi su u dnevnim boravcima, trpezarijama, spavaćim sobama i degažmanima, dok su keramičke pločice su u kuhinji, kupatilu i ostavama. U zajedničkim dijelovima objekta: ulaza u stambeni dio, trijem, stubište i hodnici su od granitne keramike I klase.

Spoljna/unutrašnja obrada

Sva unutrašnja obrada je standardna. Unutrašnji zidovi se grubo i fino malterišu sa svim potrebnim predradnjama. U kuhinjama, sanitarnim čvorovima (poslovnim prostorima) i kupatilima zidovi se oblažu keramičkim pločicama. Završna obrada vanjskih zidova tj. fasada je djelimično tipa demit sa slojem termoizolacije od 10 sm, a djelimično je obložena Fundermax pločama debljine 0.8 mm na vlastitoj podkonstrukciji sa slojem termoizolacije 10 cm. U podrumu, u podzemnoj garaži završna podna obloga je fer beton, s tim sto je u dimobranu, stepeništu, prostoriji za agregat, toplinskoj podstanici završna podna obloga keramika.

Sigurnost

Svako stan posjeduje videointerfonom koji je povezan sa kamerama i električnom bravom na ulaznim vratima u stambeni dio objekta. Pored videointerona dodatnu sigurnost pruža i video nadzor koji se nalazi na ulazu u objekat, hodnicima i garažnom prostoru.