Lokacija

Stambeni objekat Starčevica 3 gradi se na jednoj od po- željnijih lokacija u Banja Luci, u centru naselja Starčevica u dijelu između ulica Sime Miljuša, Vojislava Đede Kecmano- vića i Kosovke Djevojke u Banjoj Luci. Objekat je lokacijski atraktivno pozicioniran, u lijepom i mirnom dijelu grada.

Ova lokacija će svojim položajem budućim stanarima omo- gućiti mnogobrojne pogodnosti života u uređenoj zajedni- ci. Lokacija je saobraćajno odlično povezana na gradskom nivou. U blizini objekta nalazi se kompletna infrastruktura za savremen način života, a objekat je istovremeno udaljen od jezgra gradske gužve, što ga čini savršenim mjestom za miran urbani život. Nedaleko od objekta su brojni sadržaji vezani za aktivan i zdrav životni stil. Prije svega, prelijepe gradske zelene oaze na obali rijeke Vrbas, sa stazama za bicikliste i pješake, otvorenim i zatvorenim sportskim tere- nima i igralištem za djecu.

Arhitektonsko rješenje

Stambeni objekat Starčevica 3 karakteriše visok kvalitet projektovanja i gradnje uz upo- trebu najsavremenijih i vrhunskih materijala. Prizemna etaža i spratovi su namijenjeni za stanovanje i isprojektovano je 111 stambenih jedinica, 57 stanova je u lameli 1, a 54 stana su u lameli 2.

U dijelu suterenske etaže predviđena su 3 poslovna prostora ukupne površine oko 340m2. U preostalom dijelu predviđena je parking garaža sa manipulativnom površi- nom, ostave i tehničke prostorije.

Pristup poslovnim prostorima je predviđen sa sjeverne strane prema Ulici Sime Miljuša.

Sa sjeverne strane je kolski pristup za garažu u suterenskoj etaži, a sa zapadne strane je kolski pristup za parking na parteru. Sa juž- ne i istočne strane je pješački pristup objek- tu na nivo prizemlja. Na parteru je planirano 40 parking mjesta i parkinzima se pristupa iz ulice Kosovke djevojke. Uz ulicu Sime Milju- ša je planirano je 8 parkinga i ispred garaže još 8 parkinga. U podzemnoj garaži planirano je 60 parkinga što ukupno iznosi 116 parking mjesta.

Materijalizacija

Osnovni konsruktivni sistem su armirano – betonska platna d=20, 25 i 30 cm. Među- spratna konstrukcija je armirano betonska ploča, d=20 (22) cm. Stepenište je armirano betonsko. Fundiranje je na arm. betonskoj temeljnoj ploči d=50cm i d=25cm ispod ci- jelog objekta.

Instalacije i izolacija

Stambeni objekat Starčevica ima- će vrhunske instalacije i sve vrste savremene instalacione opreme i priključaka: interfon, kablovsku TV, telefonski priključak. Posebna pažnja biće posvećena toplotnoj i zvučnoj instalaciji, koje će biti vr- hunskog kvaliteta. Grijanje će biti obezbijeđeno preko gradske topla- ne. U objektima su predviđeni dim- njaci i ventilacioni kanali.

Eksterijer

Fasada objekta je termo – fasada u kombinaciji EPS ploča i kamene vune, u debljini od 12cm. Podgledi lođa, erkeri i plafon iznad pasaža se izvode isto termo fasadom u deblji- nama 5 i 15 cm.

Stolarija na stanovima je PVC sa roletnama. Na poslovnim prostori- ma, ulazu u stubišta i prozorima od stepeništa je aluminijumska stolari- ja. Ograda je metalna sa ispunom od sigurnosnog stakla.

Enterijer

Svijetla visina prizemlja i tipskih etaža 269 cm, dok je svijetla visina na povučenoj eta- ži visine 279cm. Podovi u sobama i dnevnom boravku će biti od višeslojnog gotovog par- keta, dok će u hodniku, sanitarnom čvoru, kuhinji i lođama biti od protivkliznih keramič- kih pločica. Zidovi i stropovi u stanovima biće gletovani i obojeni poludisperzivnom bojom, dok će dio zidova u kuhinji i kupatilu biti oblo- žen sa keramičkim pločicama. Ulazna vrata u stanove su sigurnosna sa odgovarajućim okovom, unutrašnja stolarija i sobna vrata biće drvena lakirana sa lakom na vodenoj bazi. Sve stambene jedinice će biti opremlje- ne sanitarijama vrhunskog kvaliteta. Fasadni zidovi i zidovi između stanova izvode se od YTONG termo – blokova u debljini od 20cm, a ostali unutrašnji pregradni zidovi izvode se od gips – kartonskih ploča.